Prolaps i nakken

Prolaps eller skiveprolaps som det også kalles er et komplekst sammensatt problem. Prolapsproblematikken oppleves ofte ulikt fra kropp til kropp. Det som gjenkjenner problematikken er at det ofte er flere utløsende faktorer, og flere faktorer som spiller sin rolle når det gjelder muskler, ledd og nerver. Det er ikke uvanlig å sove dårlig pga smertene, som igjen stresser kroppen enda mer.

Mellomvirvelskiven har en støtdempende funksjon

Mellom alle virvler i nakken har vi en skive som har en støtdempende funksjon. Skiven er med på å stabilisere en bevegelse av nakken ved at den både gir etter og bremser bevegelsene som skjer i nakken. Mellomvirvelskivene er væskefyllte. For å få en så optimal funksjon som mulig av støtdempingen i mellomvirvelskivene  i kroppen er fysisk aktivitet og bevegelse en viktig faktor.

Naprapatene i Optimal Bevegelse har gode råd og hjelp for prolaps i nakken

Det er mellomvirvelskiven som skades

Den støtdempende skiven kalles for en mellomvirvelskive. Denne består av en væskefylt kjerne og et ”løkringaktig” ytre lager. Når vi aldres eller får en skade på denne skiven blir det ytre laget sprøtt og kan briste. Om bare noen få lag av lagene brister kan det føre til en sprekk i skiven eller noe man kaller for en skiveutbuktning. En slik sprekk eller buktning kan gi prolapslignende smerter, men er ofte ikke like smertefull som ved en prolaps. Hvis alle lagene sprekker kan det resultere i en prolaps, og at den flytende væsken inne i kjernen flyter ut. Dette kan resultere i både lokale smerter i nakke eller utstrålende smerter i armer og rundt skulderbladet. Prolapsen skjer vanligvis i skivene i nedre delene av nakken, i området C4-C6.

Vanlige smerter ved skiveproblematikk

Ved prolaps i nakken får man som regel smerter i nakken, mellom eller rundt skulderbladet, og ofte en utstrålende smerte i skulder, arm, hånd og fingre. Nedsatt kraft i arm og hånd, og eventuell minsket følesans i armen er også vanlige symptomer ved prolaps. Mange opplever at å hoste er uutholdelig, og at ulike posisjoner av nakke og hode gir ulike smerteopplevelser. Mange føler for å løfte opp den ene armen for å avlaste smertene.

Når får man prolaps?

Prolaps i nakken kan man få akutt, ved skader eller brå bevegelser, men også ved tunge løft. Prolapsen kommer oftest på grunn av slitasje, svakheter i området eller dårlig holdning over tid. En prolaps i nakken vil påvirke muskulaturen i nakke og skulderområdet. Prolapsen kan påvirkestrukturer direkte ved trykk på nærliggende strukturer, eller indirekte ved at kroppens eget muskelforsvar skrues på for å avlaste det belastede området. Økt spenning i muskulaturen vil igjen gi økt smerte, og på den måten havner man kjapt inn i en ond sirkel. En skiveprolaps blir som regel helt bra etter alt fra 2-6 måneder. Prognosen er avhengig av prolapsens størrelse.

 

Hva gjør naprapaten ved prolaps?

Akutt kan råd om betennelsesdempende medikamenter og avlastende øvelser være det mest hensiktsmessige for å kunne få mer avslapping i det smertefulle området. Når dette har roet seg litt kan naprapaten med sine manuelle behandlingsteknikker av bevegelsesapparatet avlaste området rundt skiveprolapsen. En kombinasjon av teknikker for ledd, muskler og nerver kan være hensiktsmessig ved denne diagnosen.  Avlastning i området rundt prolapsen kan være gunstig for å gi en økt smertelindring, samt kunne bidra til en raskere legningsprosess. Holdning -og treningsøvelser vil også bli gitt for å kunne styrke opp området rundt prolapsen, og være et ledd i forebyggingen av en ny skiveprolaps i nærliggende område.

Se også: