Svimmelhet

Svimmelhet kan forårsakes av alt fra leddlåsninger og muskelspenninger til alvorlige sykdommer. Opplevelsen av svimmelhet kan være svært varierende. Enkelte opplever vanskelighet med å holde balansen, andre har problemer med å si hva som er opp eller ned, mens noen kjenner at det snurrer rundt inne i hodet. Det viktigste ved alle typer svimmelhet er å finne ut hvor din svimmelhet kommer fra.

Ulike typer svimmelhet krever ulik behandling

Det finnes ulike typer svimmelhet som krever ulik behandling. Det kan være en konstant svimmelhet eller det kan være svimmelhet i spesielle posisjoner. Er du plaget med andre symptomer til din svimmelhet så som synsforstyrrelser, kraftig hodepine, hørselstap og feber bør du oppsøke lege. Ved alle typer svimmelhet vil vi naprapater undersøke godt før vi behandler for å forsikre oss om at dette ikke er noe som bør sendes direkte til lege.

Konstant svimmelhet kan være forårsaket av muskelspenninger og leddlåsninger

Balansesentrene i hjernen får hele tiden viktig informasjon om hodets stilling i forhold til kroppen via ledd og muskulatur øverst i nakken. Dersom svimmelheten er årsaket av leddlåsninger og muskelspenninger i nakken er du ofte mer konstant svimmel sammenlignet med svimmelhet i ulike posisjonsendringer.

Naprapati og svimmelhet

Lider du av krystallsyken eller har en dov og mer konstant pågående svimmelhet oppstått av leddlåsninger og muskelspenninger i nakken, kan vi naprapater hjelpe deg etter en grundig undersøkelse. Er årsaken bak din svimmelhet diffus eller finnes det en mistanke om en bakomliggende sykdom sender vi deg videre til lege eller spesialist.

Svimmelhet er ubehagelig og bør sjekkes ut grundig, naprapaten undersøker og utreder din svimmelhet

Svimmelhet ved posisjonsendringer

Krystallsyken

Har du svimmelhet i form av (raske) posisjonsendringer, hastige vridninger eller oppreisning kan det dreie seg om krystallsyken. Omtrent 20% av all svimmelhet skyldes krystallsyken. Ved mistanke om krystallsyke utføres Dix-Hallpikes test. Er denne positiv kan man ved hjelp at Epleys manøver gi pasienten en raskere bedring enn ved spontanlegning. Behandling med Epleys manøver gjøres med hensikt å føre krystallene tilbake til sin opprinnelige plass. Naprapatene ved Optimal Bevegelse utfører Epleys manøver.

Se også: