Frozen shoulder

Frozen shoulder eller frossen skulder som det også kalles er et skulderproblem som ofte har en uforklarlig årsak. Skulderen blir svært smertefull og for mange kan skulderen bli invalidiserende. Frossen skulder kommer ofte svært snikende og er en tilstand som kan ta fra 1-3 år å bli kvitt.

Snikende smerte og redusert bevegelighet

Årsakene bak lidelsen Frozen Shoulder er ofte uforklarlig. Det man vet er at leddkapselen i skulderen skrumper seg sammen, og man opplever smerte og en bevegelsesnedsetting i skulderen. Diagnosen frossen skulder settes ofte etter anamnese og en klinisk undersøkelse av skulderen. Tilstanden har sine typiske kjennetegn med forekomst av et kapsulært mønster i skulderen.

Symptomer ved frozen shoulder

Ved frozen shoulder reduseres bevegelsesutslaget i skulderleddet kraftig med tiden. Det forekommer også en god del smerter i skulderen, spesielt nattestid. Bevegelser som for eksempel det å ta av og på klær kan oppleves som veldig smertefullt og vanskelig.

Naprapatene i Optimal Bevegelse hjelper deg med øvelser, råd når du har frozen shoulder

Nedsatt bevegelse er det verste

Det som skiller frozen shoulder fra andre smertetilstand i skulderen er ofte stivheten og det distinkte ”stoppet” man får i ulike bevegelser, spesielt ved utovervridende bevegelser i skulderen (ta på en jakke).  Smerten er som en tannpine i skulderen og temmelig  konstant utover dagen. En frozen shoulder lidelse tar alt i fra 1-3 år avhengig fra person til person. Veldig mange opplever at det forverres opp mot 1-2 år, og at smerteproblematikken avtar gradvis etter dette.

Behandling av frozen shoulder

Frozen shoulder er en tilstand som går over av seg selv med tiden til hjelp. Personer med lidelsen opplever at manuell behandling og rådgivning kan hjelpe på bevegeligheten og smerteproblematikken. Det er også hensiktsmessig med manuell behandling for å unngå  sekundære plager i nakke og eventuelle belastningsskader av motsatt skulder. Har du symptomer på frossen skulder eller andre skulderplager anbefaler vi deg å ta kontakt.

 

 

Ulike faser ved frozen shoulder

Frozen shoulder kjennetegnes med ulike faser. Den første fasen kjennetegnes med tiltagende smerter og gradvis økende grad av funksjonstap grunnet nedsatt bevegelighet i skulderleddet.

Fase to er fasen der de mest intense smertene har avtatt, og utviklingen av redusert bevegelighet har kommet til et nivå. I denne fasen er det vanlig med nakke- og muskelplager sekundært til den reduserte bevegeligheten i skulderen. Mange opplever også å få overbelastningsplager i motsatt skulder i denne fasen.

I den tredje fasen er smertenivået lavt, og bevegeligheten bedres måned for måned. Fasen er krevende på den måte at å få til bake full bevegelighet tar tid.

Se også: