Smerter i skulder og albue

 

Skulderproblematikk ses svært hyppig blant befolkningen. Mange sliter med skulderen på grunn av ensformige arbeidsstillinger eller at det oppstår en ubalanse mellom muskulaturen rundt skulderleddet. Siden skulderleddet er et komplekst ledd med stor bevegelighet kreves det mye av skuldermuskulaturen. Dårlig stabilitet rundt skulderen utarter seg ofte med skuldersmerter som følger. Når det gjelder smerter i albue forekommer det litt sjeldnere enn skulderplager. De fleste med smerter i albue sliter med tennisalbue eller såkalt musearm. Albueleddet i seg selv er ikke et typisk ledd som smerter. Instabilitet og redusert bevegelighet i albueleddet kan forekomme, men oftest er det muskulaturen i skulder, nakke, arm og hånd som refererer smerte til albuen. 

Skulderleddet er et komplekst ledd

Skulderen er det leddet i kroppen som har størst bevegelsesomfang og har den mest åpne leddpannen. Anatomien i skulderleddet er komplekst med stor bevegelighet, flere slimposer, få leddbånd og mange muskler og sener. Siden leddbåndene er i mindretall kreves det mye av muskulaturen rundt og deres sener for å oppnå en optimal stabilitet i skulderleddet. Uten denne stabiliteten vil bevegelsesomfanget i skulderen begrenses og sjansen for å få skader, senebetennelser og smertetilstander øker.

Skulderen samspiller med kragebein, rygg og nakke

Samspillet mellom skulderledd, skulderblad, kragebein, rygg og nakke er viktig. Et godt samarbeid må være på plass for å oppnå en optimal biomekanikk og for å unngå feilbelastninger i disse områdene. Det er ikke sjeldent at dine albue og armplager kommer som følge av en ubalanse i skulder og nakke.

Skuldersmerter og rehabilitering er napraptene i Optimal Bevegelse dyktige på

Ubalanse mellom muskulatur forplanter seg

Mange som søker for skulder og albuesmerter har en ubalanse mellom muskulaturen på framsiden og baksiden av skulderen, eller en ubalanse mellom skuldermusklene og de små stabiliserende musklene i området. Denne ubalansen kommer ofte av monotont arbeid med små bevegelser (eks. Data arbeid), noe som skuldermuskulaturen ikke tåler over tid.  Når skuldermuskulaturen er blitt sliten stilles det igjen større krav på muskulaturen rundt albue, og man kan da oppleve smerter og ubehag rundt albue og underarm.

Se også: