Prolaps korsrygg

 

Prolaps eller skiveprolaps som det også kalles er et komplekst sammensatt problem. Prolapsproblematikken oppleves ofte ulikt fra kropp til kropp. Det som gjenkjenner problematikken er at det ofte er flere utløsende faktorer, og flere faktorer som spiller sin rolle når det gjelder muskler, ledd og nerver. Det er ikke uvanlig å sove dårlig pga smertene, som igjen stresser kroppen enda mer. Husk at prolaps er vanlig, og forekommer til oss alle i løpet av livet. Det er derimot ikke alle som får plager ved prolapser.

Det er mellomvirvelskiven som skades

Mellom alle virvler i ryggen har vi en skive som har en støtdempende funksjon. Skiven er med på å stabilisere en bevegelse av ryggen ved at den både gir etter og bremser bevegelsene som skjer i ryggen. Den støtdempende skiven kalles for en mellomvirvelskive. Denne består av en væskefylt kjerne og et ”løkringaktig” ytre lager. Når vi aldres eller får en skade på denne skiven blir det ytre laget sprøtt og kan briste. Om bare noen få lag av lagene brister kan det føre til en sprekk i skiven eller noe man kaller for en skiveutbuktning.

En slik sprekk eller buktning kan gi prolapslignende smerter, men er ofte ikke like smertefull som ved en prolaps.  Hvis alle lagene sprekker kan det resultere i en prolaps, og at den flytende væsken inne i kjernen flyter ut. Dette kan resultere i både lokale smerter i korsrygg eller utstrålende smerter ned mot setesmuskulaturen (ned i ene eller begge rumpeballene), ned mot kneet eller hele veien ned til stortåen. Prolapser i ryggen skjer vanligvis i skivene i den nedre delen av korsryggen (L4-S1).

prolaps i korsrygg er tidskrevende, gode råd til naprapat kan framskynde legningsprosessen

Vanlige smerter og symptomer ved skiveproblematikk eller prolaps i korsryggen

Ved prolapsplager i korsryggen får man som regel symptomer som vondt i de nedre delene av ryggen, korsryggen. Ofte tilkommer en smerte eller et ubehag ned mot hoft/ seteområdet, eller ned mot knehasen. Nedsatt kraft i benmuskulaturen og eventuell minsket følesans i ben/fot er også vanlige symptomer ved prolaps. Andre kan kjenne prikkinger eller nummenhet i setet eller langs benet.  Mange opplever at å hoste er uutholdelig, og at ulike typer bevegelser gir ulike smerteopplevelser. Det er ikke uvanlig å føle seg skeiv i ryggen ved ryggplager, spesielt ved skiveproblematikk.  Om det skulle være nummenhet i skrittet og lyskeregionen er det viktig at lege kontaktes, da det kan være behov for akutt behandling.

 

Når får man skiveproblematikk eller prolaps?

Problem med mellomvirvelskivene eller prolaps i ryggen kan man få akutt, ved skader eller brå bevegelser. Mange faktorer kan ligge bak en slik skiveproblematikk. Ofte er grunnen slitasje, svakheter i området eller dårlig holdning over tid. Det tunge løftet med en eventuell vridningskomponent er ofte kun en utløsende årsak. Prolaps forekommer oftest i aldersgruppen 30-50 år, men også både før og etter denne alderen forekommer prolaps.

 

Skiveproblematikk påvirker mange strukturer

En prolaps i korsryggen vil også påvirke muskulaturen i rygg, sete, hoft og lårområdet. Prolapsen kan påvirke strukturer direkte ved trykk på nærliggende strukturer, eller indirekte ved at kroppens eget muskelforsvar skrues på for å avlaste det belastede området. Ved en skiveproblematikk der det ikke forekommer noen prolaps er det i de fleste tilfeller muskulaturen i området rundt mellomvirvelskiven som årsaker den intense smerten. Økt spenning i muskulaturen vil igjen gi økt smerte, og på den måten havner man kjapt inn i en ond sirkel. Har man symptomer av en skiveprolaps blir man som regel helt bra og fri fra smerte etter alt fra 2-6 måneder. Prognosen er avhengig av prolapsens størrelse. Og husk: i veldig mange tilfeller har man prolapser uten at man merker noen særlige symptomer.

 

Hva gjør naprapaten ved prolaps og skiveproblematikk?

Akutt kan råd om betennelsesdempende medikamenter og avlastende øvelser være hensiktsmessig for å få mer avslapping i det smertefulle området. Når dette har roet seg litt kan naprapaten med sine manuelle behandlingsteknikker av bevegelsesapparatet avlaste området rundt skiveprolapsen. En kombinasjon av teknikker for ledd, muskler og nerver er hensiktsmessig ved denne diagnosen.  Avlastning i området rundt prolapsen er gunstig for å gi en økt smertelindring, samt bidra til en raskere legningsprosess. Holdning -og treningsøvelser vil også bli gitt for å styrke opp området rundt prolapsen, og være et ledd i forebyggingen av en ny skiveprolaps i nærliggende område.

 

Se også: