Kronisk ryggsmerte / Kronisk lumbago

Kroniske ryggsmerter er sjeldent farlige, så lenge det ikke er en bakomliggende sykdom til ryggsmerten. I de fleste tilfeller er kroniske ryggsmerter årsaket av flere sammensatte faktorer. Det er viktig å finne årsaken til ryggsmerten, samt å vite at langvarig ryggsmerte har nær kobling til psykiske og sosiale faktorer i hverdagen.

Hva gjør jeg med en ryggsmerte som aldri forsvinner?

Noen har ryggsmerter som de føler aldri gir seg. Ved kroniske ryggsmerter er smertebildet ofte sammensatt. Noe som begynte som et enkelt ubehag i ryggen har bygd på seg over tid, kanskje årevis. I de fleste tilfeller er det flere årsaker bak en kronisk ryggsmerte. Dette kan for eksempel være muskulatur som ikke fungerer tilstrekkelig, muskulatur som er i ubalanse, degenerasjon av mellomvirvelskiver, prolaps eller artrose og slitasje i leddene i ryggraden. For å bli smertefri er det viktig å finne ut hva som er din årsak, slik at du kan få rett behandling for ryggsmerten.

 

Naprapatene i Optimal Bevegelse kan hjelpe deg med din kroniske ryggsmerte

Endrer bevegelsesmønsteret

Vi vet at ved smerte vil kroppen prøve å skåne det smertefulle området. Det fører til et endret bevegelsesmønster som kanskje ikke er så effektivt. Over tid kan dette nye mønsteret gi opphav til nye skader, belastninger og smerter. På så sett kan man havne i en ond sirkel der man får mindre og mindre energi, blir mer og mer innaktiv og får mer smerter. Kroniske plager har derfor mer smerte med seg. Vi anbefaler å lese mer om smerte for å få en større forståelse av dette. Mer om smerte finner du her

Hva kan naprapaten hjelpe deg med?

Har du en vedvarende ryggsmerte anbefales det å ta kontakt med naprapaten for å undersøke hvorfor du har dine smerter, og hvilke strukturer som skaper ryggsmerten. Når man vet årsaken bak ryggsmerten vil naprapaten bruke sine manuelle teknikker for å forsøke å avlaste smerten, samt gi deg tips og øvelser for å redusere på plagene og til å forstå hvorfor du har de smertene du har.

Se også: