Naprapatutdannelsen

Hvordan blir man en naprapat?

Naprapatutdannelsen er en 4 årig heltidsutdannelse innenfor manuell medisin. Studiet har sitt hovedfokus på anatomi, fysiologi, nevrologi, ortopedi, idrettsmedisin, rehabilitering og naprapati. Halve studiet er inndelt i humanbiologiske og medisinske studier, og den andre halvdelen omfatter spesialiseringen innenfor naprapati.

Studiesteder

Det finnes per i dag kun tre steder i verden der man kan utdanne seg til naprapat. Skolene ligger i  Stockholm (Sverige), Åbo (Finland) og Chicago (USA).

 

Teori og praksis hånd i hånd

Studiet er lagt opp slik at det under hele studietiden kombineres teoretisk og praktisk undervisning. Det foregår også veilederstyrt praksis der elevene selv behandler pasienter på skolens egne elevklinikk. En nyutdannet naprapat har dermed allerede 3-4 års pasienterfaring etter endt skolegang. Skolegangen avsluttes med en teoretisk og praktisk naprapateksamen samt en godkjent hovedoppgave. Du kan lese mer om naprapatutdannelsen her: Svenske Naprapathögskolan 

 

Forskning viser svært god effekt av naprapatbehandling

Det finnes i dag vitenskapelig grunn for naprapati som virksomhetsområde og høy evidens for effekten av de behandlingsmetodene naprapatene benytter seg av. De siste årene har det blitt gjennomført flere studier som viser en svært god effekt av naprapatbehandlingen som en helhet. Hoveddelen av dette arbeidet har vært gjennomført ved Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet i Stockholm, Sveriges største universitet for medisinsk forskning.

Antall naprapater i Norge og Norden

I dag er det godt over 400 yrkesaktive naprapater i Norge. Tar vi med Finland og Sverige er det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. Dette gjør naprapatene til den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden.

Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet behandler naprapatenes søknad om å få bli autorisert som helsepersonell. I Sverige og Finland har naprapater vært autorisert som offentlig helsepersonell siden 1994.

Naprapathögskolans logo, Scandinavian College Of Naprapathic Manual Medicine

Se også: