Naprapati

Naprapati er en manuell behandlingsform som bygger på manuell medisin. Det betyr at naprapaten bruker  hendene sine som sitt hovedverktøy for å undersøke, behandle og rehabilitere plager og skader innom muskel-og leddapparatet. Naprapaten konsentrerer seg om å finne årsaken til hvorfor du har vondt og behandler bevegelsesapparatet ut ifra et helhetssyn.

Hva betyr naprapati?

Naprapati betyr å korrigere årsaken til lidelse. Ordet naprapati kommer fra det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr korrigere, og det greske ordet «pathos», som betyr lidelse. Å finne årsaken til smerten eller funksjonsnedsettelsen er viktig for å få bukt med problemene og forhindre tilbakefall. Naprapaten konsentrer seg om å finne ut hvorfor og av hvilken årsak du har fått de plagene og smertene du har fått. Ønsker du å lese mer om naprapatiens historie kan du trykke deg videre her.

Hva gjør en naprapat?

Naprapaten bruker ulike manuelle teknikker i behandlingen. Det kan være manipulasjon, mobilisering, massasje, triggerpunktsbehandlingmuskelpressur, muskeltøy, nervemobilisering og hjemmeøvelser. Noen naprapater bruker også andre apparater, kinesiotape eller nåler i tillegg til de manuelle behandlingsteknikkene.

Naprapatiens styrke i forhold til andre manuelle behandlingsmetoder er kombinasjonen av både ledd- og muskelbehandling. En naprapatbehandling er  kombinert av flere typer behandlingsteknikker tilpasset hvert enkelt individ.

Samspillet i bevegelsesapparatet må fungere.

Bevegelsesapparatet er sammensatt av muskulatur, skjelett, bindevev og nerver. Om samspillet mellom disse vevene ikke fungerer optimalt kan det resultere i lidelser som overbelastning, smerte, stive muskler eller en bevegelsesnedsettning. Naprapater er spesialister på hvordan bevegelsesapparatet fungerer, og ser på kroppen som en helhet. Vi benytter oss av ortopediske tester og en differensialdiganostisk tankegang for å komme fram til din diagnose og finne årsaken bak din smerte.

Hvem kan gå til en naprapat?

Alle kan gå til naprapat. Ettersom naprapaten har et bredt spekter av behandlingsteknikker kan vi tilrettelegge en behandling som passer deg og dine plager. Naprapatens 4-årige naprapatutdannelse sikrer at en naprapat har grunnleggende medisinsk kunnskap, slik at naprapaten er i stand til å stille en diagnose. Diagnosen avgjør om problemet skal behandles ved naprapati, eller om pasienten skal henvises til lege eller andre innenfor helsesektoren.

Se også: