Muskelskader og muskelstrekk

 

Muskelskader og strekk er vanlig

Alle vil i løpet av livet oppleve noen form for muskelplager. Det kan være muskelstølhet etter trening, kramper, strekk eller ubehag etter langvarig statisk arbeid. Andre kan få muskelskader gjennom et traume som for eksempel et fall, en ulykke eller lignende. De fleste som får en muskelstrekk eller kramper opplever dette som oftest i legger eller lår.

Muskelplagenes oppkomst

Muskelplager er svært vanlige. Om man er uheldig og får en muskelskade skjer det i hovedsak på to måter: enten en strekkskade som kan føre til ruptur (muskelfiberavrivning) eller en direkte støtskade på muskelen gjennom et fall, en ulykke osv.

 

Muskelkramper

Muskelkramper er ufrivillige og kraftige sammentrekkinger av muskelen som ikke opphører. Muskelen klarer rett og slett ikke å slappe av. Mange sliter med muskelkramper under eller etter fysisk aktivitet. Muskelkramper skjer når det foregår en unormal stimulering av muskelen. Det kan være flere årsaker til at dette skjer:

  • Det kan være forårsaket av en ubalanse mellom elektrolytt -og saltbalansen i kroppen. Kanskje har du fått i deg for lite væske og næring, før –under eller etter din fysiske aktivitet?
  • Muskler som er slitne har også lettere for å gå i krampe. Kanskje har du en muskulær ubalanse og aktiverer noen muskler mer enn andre?

Får du en lettere muskelkrampe ved fysisk aktivitet er det lurt å avbryte aktiviteten. Fortsetter man kan man risikere at man etter hvert pådrar seg en muskelstrekk i stedet.

 

Muskelstrekk kan være smertefullt. Naprapaten har gode råd for best mulig rehabilitering.
Muskelstrekk i legg er noe naprapaten jobber mye med

Muskelstølhet

De fleste som plages med musklene plages av spente og støle muskler, gjerne etter fysisk aktivitet eller etter et uvant muskelarbeid. Å kjenne seg støl i muskler etter et langvarig statisk arbeid er heller ikke unormalt. Slik muskelstølhet forsvinner ofte etter to – tre dager.  Andre kan oppleve at kroppen generelt kjennes støl og ubevegelig ut. Dette er ofte noe som har kommet over tid. I mange tilfeller er dette forårsaket av dårlig holdning, muskelubalanser, muskelspenninger og/eller dårlig bevegelighet i leddene.

Muskelstrekk

Muskelstrekk kan man få i de fleste musklene i kroppen. Vanligst er det å pådra seg en strekk i leggen, framside lår, bakside lår eller innside lår. Utøvere av ballidretter kan også oppleve strekk i  muskulaturen rundt skulderbladet og armen. Ved små muskelstrekker vil det bli mindre skade og færre muskelfibrer som strekkes/avrives. Jo kraftigere strekken er, jo større skade vil det vanligvis være i muskulaturen. Jo større skaden er desto lengre tid tar det før smerten blir borte.

Oppsøk fagfolk til å dømme omfanget av strekken/muskelbristen

Det er viktig å lytte til kroppen når man har fått en strekk, og det kan være lurt å oppsøke en naprapat for å få bekreftet omfanget av strekken/skaden. En større strekkskade uten riktig rehabilitering kan ta flere måneder og opp til år før den forsvinner helt (f.eks bakside lår /lyske). Sjansen er også større for å pådra seg en ny strekk eller andre skader om strekken ikke er behandlet på riktig måte.

Kroppen vil automatisk prøve å behandle strekken selv. En stor strekk uten behandling kan bli en muskel med arrvev og dårligere elastisitet og funksjon, som igjen kan være predisponibel for nye strekkskader eller andre skader. Når strekken har oppstått vil det aller viktigste være å finne ut hvorfor strekken oppstod. Hvorfor var det akkurat denne muskelen? Kunne strekken vært unngått om musklene mine jobbet i et bedre bevegelsesmønster? Dette kan naprapaten hjelpe deg med å finne ut av.

Hva kan naprapaten gjøre ved muskelskader /muskelsmerter?

Ved alle typer muskelplager har naprapaten god kunnskap om hva som er lurt og fornuftig å gjøre for å bli raskest mulig bra. Naprapaten kan hjelpe deg til å fastslå omfanget av muskelplagene, og gi deg råd og øvelser for å få redusert plagene. Naprapaten vil også lete etter årsaken bak muskelskaden og gi deg tips og råd om hva du bør gjøre for å forhindre en ny skade. I mange tilfeller så er det triggerpunkter og muskelspenninger i området der man har vondt som skaper plagene. Dette kan løses godt opp i ved hjelp av triggerpunktsbehandling, pressur og massasje. Naprapaten har god kunnskap om denne behandlingen og hjelper deg i å vurdere om det er en strekk, muskelbrist eller bare en veldig spent og stram muskel.

Se også: