Schlatter

Når du får schlatterskne hovner benkulen under kneet opp og gjør vondt. Dette en ufarlig, men ubehagelig tilstand som oftest leges av seg selv med tiden til hjelp. Den forstørrede kulen som dannes ved patellasenens innfeste kan være forstørret også etter at plagene og irritasjonen er borte.

Hva er schlatters?

Schlatters er en irritasjon/betennelse i festet for den store lårmuskelen på forsiden av leggbeinet like nedenfor kneet. Irritasjonen fra den store lårmuskelen (quadriceps) medfører at en kul dannes under kneskålen. Denne er ikke farlig, men er ofte veldig øm og smertefull.

Hva kjennetegner schlatters?

Typiske symptomer ved schlatters er smerter i øvre del av leggbeinet like under kneskålen i forbindelse med fysisk aktivitet. Spesielt rammes de som er aktive innenfor spenst og sprintidretter som friidrett, fotball, håndball, volleyball og basket.

Schlatter kan være smertefullt og hindre full fysisk aktivitet

Hvem får schlattersplager?

Tilstanden forekommer først og fremst hos barn og ungdommer under vekstspurt (hyppigst i alderen 11-18 år), og oftest blant idrettsaktive. Gutter rammes tre ganger hyppigere enn jenter, men forekomsten blant jenter øker i takt med jenters økende deltakelse i sport. Schlatters er helt ufarlig, og vil bedre seg med tiden. Mange opplever likevel smertene så invalidiserende at de ikke lenger kan delta i sport og fritidsaktiviteter.

Hvordan får jeg bort smertene?

Smerteproblematikken avtar oftest med tiden og alderen. Likevel kan det være svært hensiktsmessig med en behandling for plagene. I mange tilfeller er det meget spent muskulatur på framside lår, og svakheter i bekken/seteområdet. Naprapaten kan hjelpe til med å redusere smerteproblematikken ved å avlaste irritasjonen i og rundt festet, og gi tips og råd for å holde smertenivået nede.

Se også: