Våre behandlingsteknikker

Som naprapat jobber vi med mange ulike manuelle behandlingsteknikker. Vår styrke som yrkesgruppe er at vi bruker en kombinasjon av de ulike behandlingsteknikkene under behandling. Kombinasjonen av våre behandlingsteknikker for muskler, bindevev, ledd og nerver gjør at vi jobber med hele bevegelsesapparatet, noe som mange kan oppleve som velfungerende ved ledd-og muskelplager.

Behandlingene varierer

Behandlingene varierer mye avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingene er basert på anerkjente behandlingsmetoder som:

♦ Massasje

♦ Muskeltøy

 Mobilisering

 Manipulasjon

 Nervemobilisering

 Triggerpunktsbehandling

 Dry Needling

♦ Holdningstrening og hjemmeøvelser

 

Naprapatens variasjon av behandlingsteknikker tilpasses den enkelte pasient
Naprapaten har mange ulike behandlingsteknikker som brukes under behandlingen

Behandlingens gang

Før behandlingen påbegynnes, innledes første besøket med en anamnese. Dette gjøres for å få en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Dette må til for å finne årsaken til pasientens smerter og for å individualisere behandlingen. Deretter brukes ortopediske og kliniske tester til å finne årsaken til smerten, og hvilke strukturer som er påvirket. Behandlingene varierer avhengig av smerte, årsak og lokalisering.

Målet med all behandling

Målet med behandlingen er å minske smerte, oppnå bedre funksjon og bevegelighet i hele kroppen og således forhindre tilbakefall eller nye skader. Vi naprapater ønsker at du skal ha en funksjonell og sterk kropp som du kan stole på i hverdagen.

Se også: